Zorg voor een kind is passend als je van het kind zelf uitgaat’

Anne’s Groeilaantje werkt met drie pijlers. Deze pijlers waarborgen een goede zorg voor het kind. DOEN + ONTWIKKELEN = FUNCTIONEREN. Hierin staat het ZIJN van uw kind centraal.

Voor groei is het belangrijk om samen activiteiten te ondernemen. Vaak is het voor kinderen makkelijker om te vertellen wat hun bezighoudt als ze dingen aan het doen zijn. Vertrouwen is een belangrijke basis voor openheid. Dit proces kan versneld worden als we gezamenlijk iets ondernemen.

Ik geloof in verscheidenheid in karakters, achtergronden, iemands levensloop en dus behoeftes. Het ‘doen’ dient een doel; uw kind moet succeservaringen gaan krijgen. Of hij* nu werkt in de moestuin, kokkerelt in de keuken, schildert op doek, sport of beestjes verzorgt, het is net waar hij behoefte aan heeft. Doen wat je leuk vindt, leidt tot stimulans en dat leidt tot groei en heling.

Uw kind wordt gedeeltelijk uit de omgeving gehaald die hem op dat moment teveel prikkels en stress bezorgt. Waarschijnlijk is het functioneren in een klas lastig voor hem. Uw kind komt op locatie. In de prachtige kas van Kim Kamerling in Boskoop kunnen we die succeservaring gaan realiseren. Wees van harte welkom!

*Overal waar zijn/hij staat, wordt ook haar/zij bedoeld.

‘Het brein is als een parachute, het werkt alleen als het openstaat’


Persoonlijke aandacht en bezig zijn met allerlei activiteiten in onze kas, zorgt ervoor dat uw kind tot zichzelf kan komen en weer kan groeien. Afhankelijk van welke zorg er nodig is, zal dit om dagdelen van circa drie uur gaan. Uiteraard gaat een en ander in goed overleg. Daarnaast is het wenselijk dat zoveel als mogelijk de reguliere lessen worden gevolgd. Zo kan het lijntje met school en het normale ritme in stand blijven.

Centraal staat de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind, om deze te reguleren en te stimuleren. Vervolgens is het de bedoeling dat hij steeds meer komt tot goed functioneren. Zo wordt de basis gelegd om uw kind met een goed gevoel de reguliere lessen te laten volgen.

Process = progress

Mijn aanpak bestaat uit het voeren van verschillende gesprekken en het maken van een programma op maat. Dit kan bestaan uit losse coachingsessies of een intensiever traject. Tijdens de gesprekken leren we elkaar kennen en zal duidelijk worden op welke manier Anne’s Groeilaantje de hulpvraag om kan zetten in concrete doelen.


Opbouw van de begeleiding


Eerste contact met ouder(s)/verzorger(s) of school, telefonisch. Contact kan door beiden geïnitieerd worden (30 min.): Bespreken van de hulpvraag.

-Kennismaking met ouder(s)/verzorger(s) en school, zonder het kind (50 min.): problematiek inzichtelijk maken en bespreken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Casuïstiek. Deze kennismaking kan zowel in de kas als op school plaatsvinden. Nu zal ook de afweging gemaakt worden wat uw kind nodig heeft; een aantal coachingsessies of een traject op maat. Wanneer we met elkaar besluiten verder te gaan zal ik uw kind uitnodigen in de kas.

Bovenstaande gesprekken zijn geheel vrijblijvend.

-Kennismakingssessies met kind (50 min.): Ik volg uw kind in zijn gedragingen en uitingen. Wat laat hij zien? Veelal heb ik na drie sessies voldoende beeld om een plan van aanpak te maken en kan ik verder met de coaching en/of een traject op maat samenstellen.

-Traject op maat doornemen (50 min.): Bespreken plan van aanpak, samen met ouder(s)/verzorger(s) en school. Wat heeft uw kind nodig om weer in zijn kracht te komen en optimaal te kunnen functioneren en presteren? Er zal afgesproken worden voor hoelang we het traject in eerste instantie inzetten. Veelal zal dit minimaal voor drie maanden zijn. We starten altijd met een dagdeel (drie uur) in de week. In overleg kan dit uitgebreid worden.

-Ik vervolg het traject met uw kind zoals we hebben besproken en houd daarbij geregeld contact met ouder(s)/verzorger(s) en school.

-(Tussen) Evaluatie (50 min.): Op welke manier zijn de gestelde doelen behaald en wat is er eventueel nog nodig?

-Nazorg (30 min.): Check hoe het met uw kind gaat.

Wees welkom!

Denk je dat je bij Anne’s Groeilaantje weleens op je plek zou kunnen zijn? Neem dan gerust contact met me op en kom zeker eens een kijkje nemen in de kas.

Wie weet tot snel!

Contact