Dat wat het kind juist non-verbaal laat zien in spel, kunstzinnig werk en actief bezig zijn, heel waardevolle informatie aan ons geeft? Anne’s Groeilaantje vertaalt dat naar concrete doelen in haar plan van aanpak.

Juist omdat Anne’s Groeilaantje nauw samenwerkt met ouder(s)/verzorger(s) en school, staat de hulp volledig in dienst van het kind! Deze driehoeksverhouding waarbinnen Anne’s groeilaantje fungeert is essentieel voor constructieve groei.

Dat Anne’s Groeilaantje vanuit een contextuele visie werkt. Ons gezin van herkomst is de basis van ons bestaan en ontzettend belangrijk voor de manier waarop we opgroeien. We leren geven en ontvangen, vertrouwen en betrouwbaar zijn en nog zoveel meer. Ieder kind neemt dit mee en is daar loyaal aan. In de begeleiding is daar oog en aandacht voor.

Dat Anne’s Groeilaantje met drie pijlers werkt: DOEN + ONTWIKKELEN = FUNCTIONEREN. Door dingen te doen die aansluiten bij het kind, die constructief bijdragen aan de begeleiding, die ervoor zorgen dat er een opening komt voor heling en groei, kan er ontwikkeling op welk vlak dan ook plaats gaan vinden. Gedurende dit proces zal hij steeds beter gaan functioneren. Hierin staat het ZIJN van het kind centraal. Hij heeft de leiding in het aangeven van bijvoorbeeld het tempo en mag ten alle tijden zichzelf zijn en heeft het nodig zich veilig te voelen.

Dat we op een speelse manier te weten gaan komen wat er in de binnenwereld van jouw kind gebeurt. Dit kunnen we bijvoorbeeld doen aan de hand van de ‘Butskees-methode’. Zien we een Booskees of een Bangkees? Een Pniekees of een Kleurkees? Of misschien wel een van de andere Keesen? Het kind leert op deze manier de verschillende Keesen herkennen bij zichzelf en kan de geleerde tools inzetten.

Dat de begeleiding en zorg veelal terug te voeren zijn naar drie aandachtspunten: MINDSET, TALENTONTWIKKELING en WELBEVINDEN. Dit omdat deze punten onlosmakelijk verbonden zijn met het bijdragen aan het inslaan van een constructieve weg voor het kind. Veelal is het nodig om aan bovenstaande punten aandacht te besteden om aan de hulpvraag te kunnen voldoen.

Dat het superleuk is om bezig te zijn met de talenten van het kind en het herontdekken en uitvogelen daarvan. Dit doen we dan bijvoorbeeld met de ’toolbox voor jong talent’ van Luk Dewulf. Wat denk je? Is jouw kind misschien wel een onvermoeibare grenzenverlegger? Of een rasechte kansgever? Misschien wel een ijzersterke foutenspeurneus? We gaan het allemaal ontdekken.

Dat Anne’s Groeilaantje met de Kernvisie methode werkt die heel waardevolle inzichten en handvatten geeft om helpende leer strategie├źn toe te passen kijkend naar het kind.

Dat mijn hulpaanbod altijd afhangt van het kind. Anne’s Groeilaantje onderzoekt o.a. waar behoeften en talenten liggen en gaat daarmee aan de slag. We leggen daarmee een basis om hetgeen wat lastig is aan te pakken.

Dat we bij Anne’s Groeilaantje vooral heel veel doen. Lekker bezig zijn met activiteiten die aansluiten bij de interesses en belevingswereld van jouw kind. Dankzij het ‘doen’ is het voor kinderen fijner en gemakkelijker om te tonen waar ze tegenaanlopen en waarbij ze mijn hulp bij kunnen gebruiken.

Dat het kind altijd centraal staat en de vertrouwensband bovenaan .

Dat Anne’s Groeilaantje aan doelen en dromen werkt door het gebruik van mindmaps. Voor kinderen is dit een leuke en overzichtelijke manier om daarmee bezig te zijn. Hierdoor leggen we de focus ook op een groei mindset.