Dat wat uw kind juist non-verbaal laat zien in spel, kunstzinnig werk en actief bezig zijn, heel waardevolle informatie aan ons geeft? Anne’s Groeilaantje vertaalt dat naar concrete doelen in haar plan van aanpak.

 

Dat je bij Anne’s Groeilaantje zo terecht kunt, geen wachtlijsten. Wees welkom!

Juist omdat Anne’s Groeilaantje nauw samenwerkt met ouder(s)/verzorger(s) en school, staat de hulp volledig in dienst van uw kind! Deze driehoeksverhouding waarbinnen Anne’s groeilaantje fungeert is essentieel voor constructieve groei bij het kind.

Dat we op een speelse manier te weten gaan komen wat er in de binnenwereld van uw kind gebeurt. Dit kunnen we bijvoorbeeld doen aan de hand van de ‘Butskees-methode’. Zien we een Booskees of een Bangkees? Een Pniekees of een Kleurkees? Of misschien wel een van de andere Keesen?

Dat het superleuk is om bezig te zijn met de talenten van uw kind en het herontdekken en uitvogelen daarvan. Dit doen we dan bijvoorbeeld met de ’toolbox voor jong talent’ van Luk Dewulf. Wat denkt u? Is uw kind misschien wel een onvermoeibare grenzenverlegger? Of een rasechte kansgever? Misschien wel een ijzersterke foutenspeurneus? We gaan het allemaal ontdekken.