Dat wat uw kind juist non-verbaal laat zien in spel, kunstzinnig werk en actief bezig zijn, heel waardevolle informatie aan ons geeft? Anne’s Groeilaantje vertaalt dat naar concrete doelen in haar plan van aanpak.

Juist omdat Anne’s Groeilaantje nauw samenwerkt met ouder(s)/verzorger(s) en school, staat de hulp volledig in dienst van uw kind! Deze driehoeksverhouding waarbinnen Anne’s groeilaantje fungeert is essentieel voor constructieve groei bij het kind.

Dat Anne’s Groeilaantje vanuit een contextuele visie werkt. Ons gezin van herkomst is de basis van ons bestaan en ontzettend belangrijk voor de manier waarop we opgroeien. We leren geven en ontvangen, vertrouwen en betrouwbaar zijn en nog zoveel meer. Ieder kind neemt dit mee en is daar loyaal aan. In de begeleiding is daar oog en aandacht voor.

Dat we op een speelse manier te weten gaan komen wat er in de binnenwereld van uw kind gebeurt. Dit kunnen we bijvoorbeeld doen aan de hand van de ‘Butskees-methode’. Zien we een Booskees of een Bangkees? Een Pniekees of een Kleurkees? Of misschien wel een van de andere Keesen?

Dat het superleuk is om bezig te zijn met de talenten van uw kind en het herontdekken en uitvogelen daarvan. Dit doen we dan bijvoorbeeld met de ’toolbox voor jong talent’ van Luk Dewulf. Wat denkt u? Is uw kind misschien wel een onvermoeibare grenzenverlegger? Of een rasechte kansgever? Misschien wel een ijzersterke foutenspeurneus? We gaan het allemaal ontdekken.

Dat Anne’s Groeilaantje met de Kernvisie methode werkt die heel waardevolle inzichten en handvatten geeft om helpende leer strategie├źn toe te passen kijkend naar het kind.

Dat mijn hulpaanbod altijd afhangt van uw kind. Anne’s Groeilaantje onderzoekt waar talenten liggen en gaat daarmee aan de slag. We leggen daarmee een basis om hetgeen wat lastig is aan te pakken.

Dat Anne’s Groeilaantje aan doelen en dromen werkt door het gebruik van mindmaps. Voor kinderen is dit een leuke en overzichtelijke manier om daarmee bezig te zijn. Hierdoor leggen we de focus ook op een groei mindset.