Dat wat het kind juist non-verbaal laat zien in spel, kunstzinnig werk en actief bezig zijn, heel waardevolle informatie aan ons geeft? Anne’s Groeilaantje vertaalt dat naar concrete doelen in haar plan van aanpak.

Dat juist omdat Anne’s Groeilaantje nauw samenwerkt met ouder(s)/verzorger(s) en school, staat de hulp volledig in dienst van het kind! Deze driehoeksverhouding waarbinnen Anne’s groeilaantje fungeert is essentieel voor constructieve groei.

Dat Anne’s Groeilaantje een belangrijke rol kan spelen in het contact tussen school en ouders omwille van het goed ontwikkelen en functioneren van het kind.

Dat Anne’s Groeilaantje vanuit een contextuele visie werkt. Ons gezin van herkomst is de basis van ons bestaan en ontzettend belangrijk voor de manier waarop we opgroeien. We leren geven en ontvangen, vertrouwen en betrouwbaar zijn en nog zoveel meer. Ieder kind neemt dit mee en is daar loyaal aan. In de begeleiding is daar oog en aandacht voor.

Dat Anne’s Groeilaantje zowel zorg op maat biedt door te kijken naar wat past en aansluit bij het kind (gaan we schilderen, timmeren, de tuin in, sporten, creatief aan de slag etc.) als door gehoor te geven in haar zorgaanbod aan de hulpvraag die bij ieder kind, in iedere situatie anders is.

Dat Anne’s Groeilaantje met drie pijlers werkt: DOEN + ONTWIKKELEN = FUNCTIONEREN. Door dingen te doen die aansluiten bij het kind, die constructief bijdragen aan de begeleiding, die ervoor zorgen dat er een opening komt voor heling en groei, kan er ontwikkeling op welk vlak dan ook plaats gaan vinden. Gedurende dit proces zal hij steeds beter gaan functioneren. Hierin staat het ZIJN van het kind centraal. Hij heeft de leiding in het aangeven van bijvoorbeeld het tempo en mag ten alle tijden zichzelf zijn en heeft het nodig zich veilig te voelen.

Dat we op een speelse manier te weten gaan komen wat er in de binnenwereld van jouw kind gebeurt. Dit kunnen we bijvoorbeeld doen aan de hand van de ‘Butskees-methode’. Hoe zit het met de spanningsberg van jouw kind? Zien we een Booskees of een Bangkees? Een Pniekees of een Kleurkees? Of misschien wel een van de andere Keesen? Het kind leert op deze manier de verschillende Keesen herkennen en benoemen bij zichzelf en kan de geleerde tools inzetten. Zeer goed in te zetten bij kinderen met ASS, AD(H)D en HSP. Een leuk weetje: Anne’s Groeilaantje staat op hun site vermeld. Deze methodiek is ook zeer goed in te zetten op scholen, hier kan Anne’s Groeilaantje desgewenst trainingen voor verzorgen!

Dat de begeleiding en zorg veelal terug te voeren zijn naar drie aandachtspunten: MINDSET, TALENTONTWIKKELING en WELBEVINDEN. Dit omdat deze punten onlosmakelijk verbonden zijn met het bijdragen aan het inslaan van een constructieve weg voor het kind. Veelal is het nodig om aan bovenstaande punten aandacht te besteden om aan de hulpvraag te kunnen voldoen.

Dat het superleuk is om bezig te zijn met de talenten van het kind en het herontdekken en uitvogelen daarvan. Dit doen we dan bijvoorbeeld met de ’toolbox voor jong talent’ van Luk Dewulf. Wat denk je? Is jouw kind misschien wel een onvermoeibare grenzenverlegger? Of een rasechte kansgever? Misschien wel een ijzersterke foutenspeurneus? We gaan het allemaal ontdekken.

Dat Anne’s Groeilaantje met de Kernvisie Methode van Wim Bouman werkt (en de opleiding hiervoor heeft gedaan) die heel waardevolle inzichten en handvatten geeft om helpende leer strategieën toe te passen kijkend naar het kind. Het plezier in leren terugvinden. Dit geldt voor het verbeteren van leer strategieën in het algemeen en zeker ook fijn om in te zetten bij kinderen met bijvoorbeeld dyscalculie of dyslexie. Kinderen die beeldend (rechts georiënteerd) ingesteld zijn, hebben ook veel baat bij deze methode. Goed toepasbaar en in te zetten op scholen. Hier kan Anne’s Groeilaantje desgewenst trainingen voor verzorgen.

Dat mijn hulpaanbod altijd afhangt van het kind. Anne’s Groeilaantje onderzoekt o.a. waar behoeften en talenten liggen en gaat daarmee aan de slag. We leggen daarmee een basis voor hetgeen wat lastig is aan te pakken.

Dat de methodiek ‘Gevoelsverkenner’ van Greetje Welten heel goed aansluit bij de werkwijze van Anne’s Groeilaantje. Een methodiek die je op beeldende wijze je gevoelswereld laat verkennen. Hoe kun je op een constructieve manier omgaan met je emoties? Goed in te zetten bij o.a. leerproblemen, angsten en onzekerheden. Anne’s Groeilaantje heeft hier een licentie voor en kan scholen hier desgewenst training voor aanbieden.

Dat we bij Anne’s Groeilaantje vooral heel veel doen. Lekker bezig zijn met activiteiten die aansluiten bij de interesses en belevingswereld van jouw kind. Dankzij het ‘doen’ is het voor kinderen fijner en gemakkelijker om te tonen waar ze tegenaanlopen en waar ze mijn hulp bij kunnen gebruiken.

Dat Anne’s Groeilaantje met de communicatiemethodiek “Buts en Bofn’ van Jeanette van Tricht werkt. Hiermee maken we gevoelens zichtbaar en bespreekbaar. Het kind mag gaan bouwen met blokken, er kan van alles ontstaan. Personen, dingen. Welke kleuren gebruikt het kind? Het visueel maken van gevoelens geeft inzicht en helpt verandering in gang te zetten. Wist je dat Buts en Bofn de Willem Schrikker Initiatiefprijs 2022 gewonnen heeft?

Dat het kind altijd centraal staat en de vertrouwensband bovenaan.

Dat Anne’s Groeilaantje werkt met de Persoonlijke Kracht Methodiek. Kleur speelt een belangrijke rol in de PK-Methodiek. De communicatie van beeld is snel en de taal en het gevoel van kleur zijn rijk en krachtig. Stap maar in je kracht, welke kwaliteiten horen bij jou en hoe vertaalt zich dat in jouw kleuren?

Dat Anne’s Groeilaantje aan doelen en dromen werkt door het gebruik van mindmaps. Voor kinderen is dit een leuke en overzichtelijke manier om daarmee bezig te zijn. Hierdoor leggen we de focus ook op een groei mindset.

Dat Anne’s Groeilaantje de PMA (Professional Mental Alignement) techniek in kan zetten. Hierdoor kan onderliggend trauma aangepakt worden.