Samen op weg naar groei: perspectief en hoop voor kind, ouder en school

Wat leuk dat je een kijkje komt nemen op mijn site, op zoek naar gepaste zorg die aansluit bij jou, jouw kind en/of leerling.

Emoties kunnen hoog oplopen. Misschien ben je bekend met veel onrust en onbegrip in jouw gezin. Stress en weinig verbinding. Het gaat niet goed met jouw kind en dat maakt verdrietig en ongerust. Dit heeft veel impact op jullie allemaal. Je wil dit oplossen en snel ook en merkt dat dit niet zo eenvoudig is. Het ene na het andere obstakel volgt en de wanhoop neemt toe. En ondertussen verbetert de situatie voor jouw kind en jullie zelf niet.

Anne’s Groeilaantje is er voor kinderen waar zorgen zijn omtrent ontwikkeling, gedrag en gezondheid. Ik wil de zorg bieden die ze zo nodig hebben en verdienen. In het bijzonder kinderen die dreigen uit te vallen op school of al gedeeltelijk of volledig thuis zitten. In mijn begeleiding heb ik altijd oog voor de gehele context en draag ik zorg voor balans in de relatie KIND-OUDER-SCHOOL. Problemen kunnen zowel thuis als op school tot uiting komen. Heeft het kind vooral hulp nodig bij de leer strategieën of executieve functies? Of loopt het met name op sociaal emotioneel vlak vast? Vaak gaat dit ook samen. Daarom vind ik het zo belangrijk om ouder(s)/opvoeder(s) en professionals op school intensief bij de begeleiding te betrekken. Waar heeft het kind behoefte aan? Welke handvaten hebben ouder(s)/opvoeder(s) nodig om hun kind te kunnen stimuleren in zijn* ontwikkeling? Waarin kan school het kind ondersteunen en zelf ondersteund worden?

Anne’s Groeilaantje wil:

Kinderen die overbelast zijn een fijne DOEplek bieden waar ze tot rust en tot bloei kunnen komen. Waar ze los van verwachtingen tot de kern van hun eigen ‘ik’ kunnen komen.

Ouders ontlasten in de zorg voor hun kind. Adviseren bij hun hulpvraag en een stuk meegaan op de weg die ze bewandelen. Lucht en ruimte creëren bij het gezin doordat een groot stuk van de zorg overgenomen wordt door een professional. Het is van groot belang dat er thuis zoveel mogelijk rust en ontspanning is voor een veilige basis.

Professionals op basisscholen begeleiden/trainen en de mogelijkheid geven om hun visie op de hulpvraag te geven. De professional ziet zijn leerling 5 dagen in de week. Welk gedrag laat deze leerling zien op school? Waar loopt de leerling tegenaan? Waar loopt de professional zelf wellicht tegenaan?

Constructieve samenwerking draagt bij aan herstel. Zo kan ik het kind en uiteindelijk iedereen daar omheen het beste tot hulp zijn en zorg bieden die constructief en blijvend is.

Vanuit een fijne ruimte (zorgkas) waar van alles te doen is kan ik de zorg bieden die ik voor ogen heb. Kinderen komen hier heel graag. Ze mogen hun behoeften en talenten ontdekken en uitgaan van hun eigen kracht. Ze kunnen uitbreiden waar ze goed in zijn. Hierdoor krijgen ze meer zelfvertrouwen en plezier in wat ze doen. Ze mogen zich gehoord en gezien voelen. Dankzij de begeleiding bij Anne’s Groeilaantje lukt het de kinderen om naar school te blijven gaan, met plezier en goed functioneren. Of ze gaan weer voorzichtig stapjes maken richting school. Thuis komt de ontspanning weer terug.

Creatief en beeldend werken, fysiek bezig zijn en spel zijn middelen die ik inzet tijdens mijn begeleiding. Kinderen vinden het prettig om op deze manier te ontdekken wat er in hun binnenwereld leeft en om te leren daar woorden aan te geven. Hierdoor leren ze reflecteren op eigen gedrag. Kinderen gaan steeds meer in hun (mentale) kracht staan en krijgen handvatten die ze naar eigen behoefte in kunnen zetten. Ze mogen zijn wie ze zijn en worden wie ze willen zijn. Ze leren op een positieve manier naar zichzelf te kijken. Ik werk vanuit een christelijke levensvisie.

Zou je willen dat jouw kind en/of leerling zich weer goed en erkend gaat voelen? Dat er vrolijkheid, ontspannenheid en rust komt, thuis of in de klas? Dat er ruimte komt voor constructief ontwikkelen en functioneren en een zichtbare groei in het zelfvertrouwen? Dreigt jouw kind of leerling uit te vallen en niet meer naar school te kunnen/willen en ben je bang dat hij thuis komt te zitten?

Misschien verloopt de communicatie tussen thuis en school stroef door alle zorg die er is en vind je het prettig als iemand daarin meedenkt en meekijkt?

Dan zou Anne’s Groeilaantje weleens de plek kunnen zijn om aan jouw hulpvraag gehoor te geven en zo samen op weg te kunnen gaan naar herstel.

Zowel de ouder/opvoeder als school kunnen mijn zorg aanvragen.

“Laat je kind op een leuke manier ontdekken waar hij* behoefte aan heeft”

*Overal waar zijn/hij staat, wordt ook haar/zij bedoeld.

Missie: Bieden van gepaste zorg voor kind - ouder - school. Zo snel als mogelijk aan de slag om verergering van klachten voor te blijven. Afhankelijk van de behoeften van het kind, biedt Anne's Groeilaantje kortdurende en langdurige hulp op een manier die aansluit bij de belevingswereld, altijd met het kind centraal.

Bij Anne’s Groeilaantje vind je een zorg- en leerklimaat waarbij het volgende van belang is: *Verbinden, *Experimenteren i.p.v. presteren, *Respect, *Plezier, *Veiligheid, *Focus op perspectief en hoop, *Vertrouwen, *Ontspannenheid, *Erkenning, *Tijd, *Eigenheid, *Groei, *Dialoog, *Aandacht en ruimte voor wat er zich in de binnenwereld afspeelt, *Bezig zijn met het ontdekken en ontwikkelen van talent.

Ik werk vanuit mijn christelijke geloofsovertuiging. Dit is als vanzelf verweven in mijn manier van begeleiden. Anne's Groeilaantje is een open praktijk waar ieder kind, ieder gezin en iedere school welkom is!

Klik hier voor reviews...

Klik en lees meerdere reviews

Klik hier voor methodieken die ik gebruik...

Klik en lees meerdere reviews

Wist je dit al?

Nieuwsgierig naar leuke quotes, nieuwtjes en beeldmateriaal van wat we bij Anne’s Groeilaantje zoal doen? Klik hieronder en lees dan snel verder……

Misschien ook leuk om de verhalen op mijn Instagram / Facebook eens te bekijken.

>>> BLOGS

Wil je meer weten?


Neem gerust contact met me op

Groetjes, Annemarie

Wie wil je graag aanmelden voor Anne’s Groeilaantje? *
Kom je voor het eerst bij Anne's Groeilaantje? *