Op weg naar groei voor kind, ouder en school


Wat leuk dat je een kijkje komt nemen op mijn site, op zoek naar gepaste zorg die aansluit bij jou, jouw kind en/of leerling.

Anne’s Groeilaantje is er voor kinderen waar zorgen zijn omtrent ontwikkeling, gedrag en gezondheid. Voor kinderen die graag bezig zijn en er behoefte aan hebben om dingen te doen. Vanuit een fijne ruimte (zorgkas) waar van alles te doen is kan ik de zorg bieden die ik voor ogen heb. Kinderen komen hier heel graag. Ze mogen hun behoeften en talenten ontdekken en uitgaan van hun eigen kracht. Ze kunnen uitbreiden waar ze goed in zijn. Hierdoor krijgen ze meer zelfvertrouwen en plezier in wat ze doen. Ze mogen zich gehoord en gezien voelen.

Creatief en beeldend werken, fysiek bezig zijn en spel zijn middelen die ik inzet tijdens mijn begeleiding. Kinderen vinden het prettig om op deze manier te ontdekken wat er in hun binnenwereld leeft en om te leren daar woorden aan te geven. Hierdoor leren ze reflecteren op eigen gedrag. Kinderen gaan steeds meer in hun (mentale) kracht staan en krijgen handvatten die ze naar eigen behoefte in kunnen zetten. Ze mogen zijn wie ze zijn en worden wie ze willen zijn. Ze leren op een positieve manier naar zichzelf te kijken.

Problemen kunnen zowel thuis als op school tot uiting komen. Daarom vind ik het zo belangrijk om ouders/opvoeders en professionals op school intensief bij de begeleiding te betrekken. Anne’s Groeilaantje draagt zorg voor de balans in de dynamische driehoek: kind-ouder-school. Waar heeft het kind behoefte aan? Welke handvaten hebben ouder(s)/opvoeder(s) nodig om hun kind te kunnen stimuleren in zijn* ontwikkeling? Waarin kan school het kind ondersteunen en zelf ondersteund worden? Constructieve samenwerking draagt bij aan herstel.


Zou je willen dat jouw kind en/of leerling zich weer goed en erkend gaat voelen? Dat er vrolijkheid, ontspannenheid en rust komt, thuis of in de klas? Dat er ruimte komt voor constructief ontwikkelen en functioneren en een zichtbare groei in het zelfvertrouwen?

Misschien verloopt de communicatie tussen thuis en school stroef door alle zorg die er is en vind je het prettig als iemand daarin meedenkt en meekijkt?

Dan zou Anne’s Groeilaantje weleens de plek kunnen zijn om aan jouw hulpvraag gehoor te geven en zo samen op weg te kunnen gaan naar herstel.

Zowel de ouder/opvoeder als school kunnen mijn zorg aanvragen.


“Laat je kind op een leuke manier ontdekken waar hij* behoefte aan heeft”

*Overal waar zijn/hij staat, wordt ook haar/zij bedoeld.

Missie: Bieden van gepaste zorg voor kind - ouder - school. Zo snel als mogelijk aan de slag om verergering van klachten voor te blijven. Afhankelijk van de behoeften van het kind, biedt Anne's Groeilaantje kortdurende en langdurige hulp op een manier die aansluit bij de belevingswereld, altijd met het kind centraal.

Bij Anne’s Groeilaantje vind je een zorg- en leerklimaat waarbij het volgende van belang is: *Verbinden, *Experimenteren i.p.v. presteren, *Respect, *Plezier, *Veiligheid, *Vertrouwen, *Ontspannenheid, *Erkenning, *Tijd, *Eigenheid, *Groei, *Dialoog, *Aandacht en ruimte voor wat er zich in de binnenwereld afspeelt, *Bezig zijn met het ontdekken en ontwikkelen van talent.

Ik werk vanuit mijn christelijke geloofsovertuiging. Dit is als vanzelf verweven in mijn manier van begeleiden. Anne's Groeilaantje is een open praktijk waar ieder kind, ieder gezin en iedere school welkom is!

Klik hier voor reviews...

Klik en lees meerdere reviews

Klik hier voor methodieken die ik gebruik...

Klik en lees meerdere reviews

Wist je dit al?

Nieuwsgierig naar leuke quotes, nieuwtjes en beeldmateriaal van wat we bij Anne’s Groeilaantje zoal doen? Klik hieronder en lees dan snel verder……

Misschien ook leuk om de verhalen op mijn Instagram / Facebook eens te bekijken.

>>> BLOGS

Wil je meer weten?


Neem gerust contact met me op

Groetjes, Annemarie

Neem contact op
Wie wil je graag aanmelden voor Anne’s Groeilaantje? *
Kom je voor het eerst bij Anne's Groeilaantje? *