Skip to content

Dit ben ik

 
WIE is Anne?
WIE is Anne?

Welke stap zou je zetten als je zeker wist dat het zou lukken?

Wat leuk dat je nieuwsgierig geworden bent naar wie ik ben en wat ik doe. Mijn naam is Annemarie Rothfusz en ik heb ik vol passie en overtuiging Anne’s Groeilaantje opgericht:

Dé praktijk voor kinderen die weinig zelfvertrouwen hebben, die worstelen op school en tegen leerproblemen aanlopen.

 

Als het even kan ben ik buiten in de natuur te vinden met onze hond. Samen met mijn man Eric Jan ben ik trotse ouder van Joppe. Ik hou van kleur en gezelligheid, zing graag mee met een muziekje en kan tegelijkertijd enorm genieten van rust en stilte. Ik ben een echte verbinder en betrouwbaar in wat ik doe en belangrijk vind. Mensen om mij heen bestempelen mij als enthousiast, betrokken, gedreven en creatief met hart voor de ander. Deze kernwaarden sluiten dan ook perfect aan bij het werk dat ik doe en waarbij ik me als een vis in het water voel.

Als het even kan ben ik buiten in de natuur te vinden met onze hond. Samen met mijn man Eric Jan ben ik trotse ouder van Joppe. Ik hou van kleur en gezelligheid, zing graag mee met een muziekje en kan tegelijkertijd enorm genieten van rust en stilte. Ik ben een echte verbinder en betrouwbaar in wat ik doe en belangrijk vind. Mensen om mij heen bestempelen mij als enthousiast, betrokken, gedreven en creatief met hart voor de ander. Deze kernwaarden sluiten dan ook perfect aan bij het werk dat ik doe en waarbij ik me als een vis in het water voel.

Ruim 21 jaar ben ik werkzaam geweest in het middelbaar onderwijs. Met veel plezier heb ik het vak Kunst/Beeldende Vorming en Drama gedoceerd. Trainingen gegeven en zoveel moois mogen doen, ervaren en ontwikkelen in al die jaren. Na de opleiding Contextuele Leerlingbegeleiding en Therapie voltooid te hebben kon ik naast mijn lessen ook als contextueel counselor/coach aan de slag. Prachtig werk waarin voor mij steeds duidelijker werd dat je een kind alleen goed en constructief kan helpen en begeleiden als zowel de ouder en de school hier nauw bij zijn betrokken. 

Dit is waarom ik de stap heb gezet om mijn prachtige praktijk op te richten:
Zelf heb ik ook mijn strubbelingen op school gekend. Ik ben bekend met problematieken als faalangst, anders leren, trauma en sensitiviteit en weet hoe dit je dagelijks leven en functioneren kan beïnvloeden.

In mijn werk merkte ik dat steeds meer leerlingen moeite kregen om naar school te komen, het verzuim liep op. Ze meldden zich met ‘vage’ klachten ziek of kwamen helemaal niet meer. Zowel voor de leerling zelf als het thuisfront een drama! Deze ontwikkeling wilde ik tegengaan. Dit moest anders! Ik ben me gaan verdiepen in hoe dit op basisscholen was en ben mijn focus op die leeftijdscategorie gaan leggen. Hoe eerder problemen bij de kern aangepakt kunnen worden hoe beter, het liefst voordat de puberteit zich aandient.

Mijn eigen verhaal en ervaring draagt zeker bij aan mijn missie en diepgewortelde behoefte om kinderen die vastlopen op school en thuis dé hulp te bieden die ze nodig hebben. Dit lukt in mijn optiek alleen door ouder(s)/opvoeder(s) en de professionals op school actief bij de begeleiding te betrekken.

WIE is Anne?

Ik ben altijd op zoek naar balans in de dynamische verhouding tussen kind – ouder – school.

 

Anne’s Groeilaantje staat voor GROEI, SAMEN OP WEG NAAR GROEI. Hier komt jarenlange ervaring, kennis, kunde, inzicht, creativiteit en passie samen! Het is een unieke DOEplek op een heerlijke locatie waar het kind echt ‘gezien’ wordt! En het is fantastisch! Ik kan en mag echt hulp op maat bieden aan kinderen en hun achterban op een manier waar ik heilig in geloof, wat helemaal bij me past en wat ontzettend goed werkt. 

Als GevoelsVerkenner licentietrainer en Butskees trainer, kan ik op een prachtige manier samen met het kind en de ouder op zoek en ontdekking naar wat zich afspeelt in de binnenwereld. 

Als Kernvisiecoach kan ik aan de slag met het anders denken, beleven en leren van kinderen. Als we hier samen mee aan de slag gaan, gaat er een wereld open voor zowel het kind, de ouder en de professional op school. Fantastisch!

Als contextueel counselor en leerlingbegeleider heb ik oog voor het gezin van herkomst en de gehele context rondom het kind en gezin. Ik werk dan ook graag systemisch.

Ongelofelijk mooi om te merken hoe mijn verschillende expertises samenkomen, elkaar aanvullen en versterken. Het blijkt een gouden combinatie te zijn!

Ik heb hiervoor ook waardevolle trainingen ontwikkeld voor scholen (zowel voor de leerling als voor de professional). 

 

Openheid, vertrouwen, verbinding en respect; de basis in mijn werk. Ik doe dit vanuit een christelijke levensvisie. In mijn open praktijk is ieder kind, ieder gezin en iedere school van harte welkom!


Als Kernvisiecoach kom ik tegemoet aan (leer)problematieken waar een kind tegenaan kan lopen. Ik leer ze krachtig ánders te leren waardoor het wel lukt, op een manier die aansluit bij hun denk- en leerstijl. 

Naast coachingstrajecten verzorg ik workshops en trainingen over de Kernvisie methode


Als Contextueel counselor kijk ik altijd naar de gehele context (gezin van herkomst, omgeving) om zo het kind zo goed als mogelijk te kunnen helpen. 

Wat aan de buitenkant zichtbaar is in (probleem)gedrag, kent vaak een onbewuste onderstroom. Voor herstel speelt het gezin van herkomst een essentiële rol. 


Als Gevoelsverkenner Licentietrainer kan ik laagdrempelig gesprekken en processen m.b.t. gevoelens op gang brengen met zowel kinderen als volwassenen. Dit speelt een grote rol in het algemene welbevinden van kinderen, in groepsprocessen en leerprestaties. Ook verzorg ik trainingen en workshops over deze prachtige methodiek.


Als Butskees trainer (Trainkees) kan ik op een speelse manier te weten komen wat er in de binnenwereld van het kind gebeurt. Zien we een Booskees of een Bangkees?  Het kind (en zijn gezin) leert op deze manier de verschillende Kesen herkennen en benoemen. Ook kun je kennismaken met Butskees via de workshops en trainingen die ik over deze methode geef.

Anne’s Groeilaantje is aangesloten bij Adiona: Nederlands Platform voor kindercoaching. Adiona houdt zich bezig met ontwikkeling en kwaliteitsaspecten van de beroepsgroep ‘kindercoaches’. Zie voor meer informatie: www.adiona.nl

Anne’s Groeilaantje is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Dit houdt in dat ik als docent/trainer voldoe aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten.

WIE is Anne?

Anne’s Groeilaantje
Halve Raak 66
2771 AD Boskoop
T 06 43 23 71 91

Algemene voorwaarden
Privacyverklaring
Klachtenreglement

© 2024 Anne’s Groeilaantje
Ontwikkeld door Zaal Design met illustraties van Annemarie Rothfusz

* Overal waar een hij-vorm staat wordt ook zij-vorm bedoeld en overal waar ouder staat wordt ook verzorger bedoeld.