Skip to content

Leerstijltest

Deze korte test is indicatieve screening en is geen officiële test. Het kan wel een eerste stap zijn om op een andere manier naar de leerproblemen van je kind te kijken. Door het invullen van de test kan je meer inzicht krijgen in de leerstijl van jouw kind! De eerste stap op weg naar meer leerplezier! 

Uitslag van de test

Tel het aantal keren dat je JA hebt ingevuld en kijk hieronder wat dit betekent.

 • 0-10 meer links georiënteerd*
 • 10-13 evenwichtig
 • 13-17 rechtsgeoriënteerd*
 • 17-21 zeer rechtsgeoriënteerd

* De termen links- en rechtsgeoriënteerd hebben kort gezegd te maken met de hersenen. We hebben een linker- en een rechterhersenhelft. Bij de linkerhersenhelft hoort logica, beredeneren, woorden en stap voor stap.

Bij rechterhersenhelft hoort ruimtelijk inzicht, overzicht, gevoel, creativiteit en verbeelding.


Wat betekent deze uitslag?


Linksgeoriënteerd (0-10 punten)

 • Kinderen met een linksgeoriënteerde leerstijl doen het vaak goed op school. Deze manier van denken en leren past bij de wijze waarop school de lesstof aanbiedt.
 • Zij herinneren zich makkelijk een naam (gezicht af andere details onthouden zij moeilijker). Slaan informatie op in woorden, namen, feiten.
 • Denken stap voor stap: stap ‘a’ leidt logischerwijs naar stap ‘b’. Doen het goed in klassen waar je vooral moet luisteren.
 • Lossen problemen op, op basis van logica. Houden van het bekende en van voorspelbaarheid.


Evenwichtig (10-13 punten)

 • Deze kinderen hebben zowel de mogelijkheden in zich om opdrachten in opeenvolgende stappen uit te voeren, als creatieve
 • Kunnen én het grote geheel overzien, én aandacht hebben voor detail om in concrete oplossingen toe te passen.


Rechtsgeoriënteerd (13-21 punten)

 • Heeft een sterk visueel geheugen, waardoor het op school lastiger is, omdat daar veel logische en talige taken worden gegeven.
 • Zijn niet zo goed in het stap voor stap verwerken van informatie en hebben behoefte aan het kennen van het grote geheel.
 • Hoe meer rechtsgeoriënteerd iemand is, hoe intuïtiever en visueler iemand te werk gaat. Kunnen zich gebeurtenissen of ervaringen tot in detail herinneren. 
 • Leren het beste vanuit overzicht
 • Zijn vaak creatief, denken visueel ruimtelijk, zijn liever bezig met creëren en tekenen dan schrijven en praten.
 • In plaats van leren te fietsen door vallen en opstaan, bestuderen zij hoe anderen fietsen, springen dan op de fiets en doen het wanneer ze het gevoel hebben dat ze er klaar voor zijn.
 • Lopen op school vaak vast, doordat hun manier van denken en leren niet aansluit bij de manier waarop school de dingen aanbiedt.

 

Het is niet dat je kind het niet kán, maar doordat het een andere leerstijl heeft, heeft het een andere aanpak nodig. 

Lst
Lst
Lst

Anne’s Groeilaantje
Halve Raak 66
2771 AD Boskoop
T 06 43 23 71 91

Algemene voorwaarden
Privacyverklaring
Klachtenreglement

© 2024 Anne’s Groeilaantje
Ontwikkeld door Zaal Design met illustraties van Annemarie Rothfusz

* Overal waar een hij-vorm staat wordt ook zij-vorm bedoeld en overal waar ouder staat wordt ook verzorger bedoeld.