Skip to content

Club Groeilaantje

We gaan ontdekken en leren wat er in onze binnenwereld leeft en hoe we daar goed mee om kunnen gaan zodat er ruimte komt voor ontspanning en verbinding.

 

Groeiclub ‘Samen sterk’ is voor leerlingen die onzeker en (faal)angstig zijn. Die weinig controle hebben over hun emoties en maar lastig bij hun gevoelens kunnen. Je hoort ze dikwijls over een ‘vol hoofd’. Een uitbarsting of flinke huilbui is ze niet vreemd. Ze kunnen niet en weten niet hoe ze alles wat er bij ze binnenkomt aan prikkels en alles wat ze voelen kunnen reguleren. Dit maakt onzeker en gefrustreerd. Wat gaat er allemaal om in dat koppie van ze? Wat leeft er in hun binnenwereld?

In deze training ‘Op expeditie naar jouw gevoelslandschap’ gaan we in groepsverband van maximaal 5 leerlingen met elkaar op ontdekkingstocht en komen we erachter hoe ons eigen landschap aan gevoelens en emoties eruit ziet en hoe we daar het beste mee om kunnen gaan. 

 

Inhoud traject:

  1. Gedurende 4 maanden (7 x) zien we elkaar eens in de 3 weken.
  1. De eerste (start) en de laatste (evaluatie) sessie zijn met de kinderen en de ouder(s) samen. Deze sessies duren 60 min.
  1. Sessie 2 t/m 6 zijn met de kinderen alleen. Deze sessies duren 120 min.
  1. Een groep bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 kinderen.
  1. We gaan aan de slag met methodieken (GevoelsVerkenner en de Butskeesmethode) die ons op beeldende wijze helpen om onze gevoelens en emoties te herkennen en erkennen. We leren meer over onze binnenwereld waardoor reguleren van alle prikkels die bij ons binnenkomen een makkie wordt.
  1. Ieder kind krijgt een werkboek waar we uit gaan werken en die (soms) ook mee naar huis gaat.
  1. Ik ben gedurende de begeleiding beschikbaar voor ondersteuning, je mag me altijd mailen/bellen voor vragen en/of tips.
  1. Tussentijds is er overleg met- en terugkoppeling naar school.
 
 
 
Groeiclub ‘Samen sterk’ PF

Anne’s Groeilaantje
Halve Raak 66
2771 AD Boskoop
T 06 43 23 71 91

Algemene voorwaarden
Privacyverklaring
Klachtenreglement

© 2024 Anne’s Groeilaantje
Ontwikkeld door Zaal Design met illustraties van Annemarie Rothfusz

* Overal waar een hij-vorm staat wordt ook zij-vorm bedoeld en overal waar ouder staat wordt ook verzorger bedoeld.