Skip to content

Club Groeilaantje

Samen gaan we op zoek naar talent en de juiste manier van (aan)leren zodat het wel lukt

 

Groeiclub ‘Talent’ is voor kinderen die moeite hebben op school, die anders lijken te leren. Veel meer via het visuele – en gevoelsmatige systeem. Automatiseren is een uitdaging. Er lijkt niet uit te komen wat er in zit, deze kinderen zijn niet gek. Ze kunnen veel meer, maar laten het op de een of andere manier niet zien. Ze zijn snel afgeleid, lijken alles in de gaten te hebben wat er om hun heen gebeurt. Vaak gaan ze met tegenzin naar school en schooluitval ligt op de loer. Onzekerheid en (faal)angst groeit. We gaan in deze training ‘Leren op jouw beste manier” in een groepje van maximaal 5 kinderen ontdekken welke talenten we hebben en hoe we die in kunnen zetten. We gaan focussen op wat wel werkt.

 

Inhoud traject:

  1. Gedurende 4 maanden (7 x) zien we elkaar eens in de 3 weken in sessies van 2 uur.
  2. De eerste (start) en de laatste (evaluatie) sessie zijn met de kinderen en de ouder(s) samen.
  3. Een groep bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 kinderen.
  4. We gaan aan de slag met de Kernvisie methode (krachtig anders leren).
  5. Uitgebreide checklist voorkeur denksysteem.
  6. Na iedere sessie krijgen de ouders materiaal toegestuurd waarmee ze aan de gang kunnen.
  7. 10 tips om ánders te leren.
  8. Ik ben gedurende de begeleiding beschikbaar voor ondersteuning, je mag me altijd mailen/bellen voor vragen en/of tips.
  9. Tussentijds is er overleg met- en terugkoppeling naar school.

 

Groeiclub ‘Talent’

Anne’s Groeilaantje
Halve Raak 66
2771 AD Boskoop
T 06 43 23 71 91

Algemene voorwaarden
Privacyverklaring
Klachtenreglement

© 2024 Anne’s Groeilaantje
Ontwikkeld door Zaal Design met illustraties van Annemarie Rothfusz

* Overal waar een hij-vorm staat wordt ook zij-vorm bedoeld en overal waar ouder staat wordt ook verzorger bedoeld.